Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Rabu, 03 Januari 2018

jadwal semester genap 17-18

SENIN
SELASA
JAM X-IBB X-IPS X-MIPA XI-BHS XI-IPS XI-IPA XII-BHS XII-IPS XII-IPA JAM X-IBB X-IPS X-MIPA XI-BHS XI-IPS XI-IPA XII-BHS XII-IPS XII-IPA
0
LITERASI
0
LITERASI
1
UPACARA BENDERA
1 11.Q 1.A 22.J 25.T 17.I 12.R 21.H 23.W 4.C
2 19.V 18.B 17.I 13.G 23.O 4.C 1.A 3.R 6.N 2 11.Q 8.M 22.J 1.A 17.I 12.R 21.H 23.W 4.C
3 19.V 18.B 17.I 13.G 24.W 4.C 1.A 10.X 6.N 3 11.Q 8.M 4.C 16.D 1.A 9.D 18.B 17.I 23.W
4 19.V 1.A 17.I 12.R 24.W 4.C 11.Z 10.X 6.N 4 12.R 8.M 4.C 16.D 1.A 9.D 18.B 17.I 23.W
ISTIRAHAT
ISTIRAHAT
5 7.L 1.A 8.M 24.W 18.B 10.N 13.G 21.H 17.I 5 16.D 22.J 21.H 4.Z 1.A 18.B 23.W 13.Y 8.M
6 7.L 6.N 11.Q 24.W 18.B 10.N 13.G 21.H 17.I 6 16.D 22.J 21.H 4.Z 12.R 18.B 23.W 9.D 8.M
ISTIRAHAT DAN SHALLAT
ISTIRAHAT DAN SHALLAT
7 3.F 6.N 11.Q 18.B 13.Y 24.W 10.X 23.O 21.H 7 22.J 13.Y 18.B 11.C 12.R 8.M 25.T 9.D 15.U
8 3.F 6.N 11.Q 18.B 13.Y 24.W 10.X 23.O 21.H 8 22.J 13.Y 18.B 11.C 23.O 8.M 12.R 9.D 15.U
RABU
KAMIS
JAM X-IBB X-IPS X-MIPA XI-BHS XI-IPS XI-IPA XII-BHS XII-IPS XII-IPA JAM X-IBB X-IPS X-MIPA XI-BHS XI-IPS XI-IPA XII-BHS XII-IPS XII-IPA
0
LITERASI
0
LITERASI
1 21.H 11.C 20.E 17.I 2.C 10.N 9.D 26.P 3.R 1 16.D 17.I 4.C 11.C 12.R 7.L 25.T 13.Y 9.D
2 21.H 11.C 20.E 17.I 2.C 10.N 9.D 26.P 3.R 2 16.D 17.I 4.C 11.C 12.R 7.L 25.T 13.Y 9.D
3 18.B 17.I 1.A 15.U 13.G 10.N 11.Z 26.P 9.D 3 1.A 20.G 16.K 25.T 14.U 17.I 9.D 13.Y 6.N
4 18.B 26.P 1.A 15.U 13.G 4.C 11.Z 3.R 9.D 4 1.A 20.G 16.K 12.R 14.U 17.I 9.D 2.C 6.N
ISTIRAHAT
ISTIRAHAT
5 20.E 21.H 1.A 12.R 13.G 10.X 19.V 15.U 18.B 5 1.A 20.G 16.K 12.R 9.D 14.U 11.Z 2.C 4.C
6 20.E 21.H 12.R 4.Z 26.P 10.X 19.V 15.U 18.B 6 25.S 13.Y 7.L 12.R 9.D 14.U 11.Z 20.G 4.C
ISTIRAHAT DAN SHALLAT
ISTIRAHAT DAN SHALLAT
7 2.C 20.E 12.R 19.V 21.H 1.A 15.U 18.B 10.X 7 25.S 11.C 7.L 16.D 13.Y 12.R 4.C 20.G 1.A
8 2.C 20.E 12.R 19.V 21.H 1.A 15.U 18.B 10.X 8 25.S 11.C 7.L 16.D 13.Y 12.R 4.C 20.G 1.A
JUM'AT
SABTU
JAM X-IBB X-IPS X-MIPA XI-BHS XI-IPS XI-IPA XII-BHS XII-IPS XII-IPA JAM X-IBB X-IPS X-MIPA XI-BHS XI-IPS XI-IPA XII-BHS XII-IPS XII-IPA
0
LITERASI
0
LITERASI
1
MUHASABAH
1
SENAM KESEGARAN JASMANI
2 17.I 27.D 8.M 21.H 26.P 1.A 4.C 3.R 7.L 2 2.C 27.D 6.N 4.Z 10.X 9.D 17.I 23.O 3.R
3 17.I 27.D 8.M 21.H 26.P 13.G 4.C 3.R 7.L 3 2.C 27.D 6.N 4.Z 10.X 9.D 17.I 23.O 3.R
ISTIRAHAT
4 12.R 3.F 6.N 10.X 23.O 9.D 25.T 13.Y 8.M
4 17.I 26.P 27.D 1.A 2.C 21.H 4.C 9.D 8.M
ISTIRAHAT
5 7.L 26.P 27.D 1.A 2.C 21.H 12.R 9.D 8.M 5 12.R 3.F 27.D 10.X 23.O 7.L 25.T 2.C 9.D
6 6.N 23.O 27.D 25.T 9.D 7.L 12.R 2.C 13.G
ISTIRAHAT DAN SHALLAT
7 6.N 23.O 3.F 25.T 9.D 8.M 12.R 1.A 7.L
8 6.N 23.O 3.F 25.T 9.D 8.M 12.R 1.A 7.L
ALOKASI WAKTU
SENIN-KAMIS & SABTU JUM'AT
JAM  WAKTU JAM  WAKTU
0 : 07.15 - 07.30 0 : 07.15 - 07.30
1 : 07.30 - 08.15 1 : 07.30 - 08.15
2 : 08.15 - 09.00 2 : 08.15 - 09.00
3 : 09.00 - 09.45 3 : 09.00 - 09.45
4 : 09.45 - 10.30 IST : 09.45 - 10.00
IST : 10.30 - 10.45 4 : 10.00 - 10.45
5 : 10.45 - 11.30 5 : 10.45 - 11.30
6 : 11.30 - 12.15
ISM : 12.15 - 12.30
7 : 12.30 - 13.15
8 : 13.15 - 14.00
KODE DAN NAMA MATA PELAJARAN
KODE  MATA PELAJARAN KODE  MATA PELAJARAN
A : P. Agama dan Budi Pekerti O : Geografi
B : PPKn P : Sosiologi
C : Bhs. Indonesia Q : Bhs. & Sastra Indonesia
D : Matematika  R : Bhs & Sastra Inggris
E : Sejarah Indonesia S : Bhs & Sastra Jepang
F : Bhs. Inggris T : Bhs. Jepang
G : Sejarah U : Bhs. Arab
H : Seni Budaya V : Antropologi
I : Penjasorkes W : T.I.K
J : Prakarya dan Kwhn X : Mulok Pertanian/PLH
K : Matematika (P) Y : Ekonomi
L : Biologi Z : Sastra Indonesia
M : Fisika AA : BP/BK
N : Kimia
KODE DAN NAMA GURU
KODE  NAMA KODE  NAMA
1 : Siti Farokah, S.Ag 15 : M.H. Thamrin, S.Pd.I
2 : Tantri Dewayanti, S.Pd 16 : Sukuria, S.Pd
3 : Wahyu Sriningsih, S.Pd.I 17 : Riki Siahaan, S.Pd
4 : Nina Kotimah, S.Pd 18 : Sri Purwanti, S.Pd
5 : Melly Jufrianti, S.Pd  19 : Erni Yanti, S.Pd
6 : Sarmin, S.Pd 20 : Ernawati, S.Pd, M.M
7 : Partinah, S.P 21 : Yerly Saddiyah, S.Pd
8 : Maulana, S.Pd.I, M.Pd 22 : Octalya Sugianto, S.Pd
9 : Maryanto, S.Pd 23 : Arista Fitria Ningrum, S.Pd.I
10 : Murliwati Desmin DS, S.Pd 24 : Mutmainah, S.E
11 : Teguh Wiji Astuti, S.Pd 25 : Susanto, A.Md
12 : Emy Setiasih, S.Pd 26 : Yulianti, S.Pd
13 : Sari Novyati, S.Pd 27 : Emmi Nur Friana, S.Pd
14 : Suparno, S.Ag 28 : Edo Arlanda P, S.Pd.I
rev 2 : 04 jan 2018

Sabtu, 16 Desember 2017

rapor ganjil 17-18

Pada semester ini ada beberapa hal yang merupakan inovasi baru dalam penilaian prestasi siswa di SMA N 9 Tebo:

  1. Penerapan kurikulum 2013 revisi 2016.
  2. Penggunaan e-rapor dalam melaporkan hasil belajar siswa.
  3. Pengumunan juara kelas bersama juara umum di lapangan serta penyerahan hadiahnya.

Berikut ini daftar nama juara kelas:

I II III
Juara Nama Rata-rata Nama Rata-rata Nama Rata-rata
X-MIA Ima Kurnia Rizki 80,13 Tri Jumiati 79,83 Ayu Wulan Guritno 79,47
X-IIS Laeli Maskuroh 82,53 Ari Fauzan 82,00 Aldi Firanda 81,30
X-IBB Irian Wijayanti 83,33 Sri Utami 82,07 Latifah Nuaraini 81,9
XI-IPA Daffin Ibransyah 83,49 Rini Indrawati 82,91 Ahmad Mansyur Nawahdani 82,63
XI-IPS Nawang Wulan 82,85 Oki Septiani 82,42 Yayuk Marlina 81,84
XI-BHS Linda Sekartaji 81,27 Anggita 81,13 Pipit Fajarwati 80,68
XII-IPA Miflahatul Fuadiah 87,82 Dwi Astuti 87,21 Dewi Sekar Kinasih 87,15
XII-IPS Fitri Rohmiati 85,61 M. Rizal Bukhori 84,72 Nur Endang Rahayu 84,18
XII-BHS Pramita Rusadi 88,19 Siti Nurul Hardianti 85,24 Mairosi Made Mulyani 84,53Berikut ini juara lomba dalam class meeting

Cabang Lomba Putra Putri
1 2 1 2
Tartil Mansyur XI-IPA Yuni Rupi'ah X-IBB
Ceramah Daffin XI-IPA Zumrotus XII-BHS
Sholawat Team XI-IPA Team X-IBB Team XII-IPA
berikut ini beberapa foto


Penyerahan Medali POPDA Pencak silat dan Piala Bujang Gadis Tebo Area III