Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Selasa, 05 Desember 2023

jadwal ujian sem1 tp 23-24

NO HARI/TGL JAM PELAJARAN RUANG
I II III IV V VI VII VIII
1 Rabu, 06 Desember 2023 08:00 - 09:00 AGAMA DAN BUDI PEKERTI  4 25 13 8 10 6 7 2
09:30 - 11:00 BAHASA INDONESIA ( Wajib ) 13 2 11 23 27 24 22 1
11.15-12.30 SENI BUDAYA, SENI BUDAYA DAN PRAKARYA 25 6 4 22 10 3 26 7
2 Kamis, 07 Desember 2023 07:30 - 09:00 MATEMATIKA ( Wajib ) 7 22 9 20 16 11 3 8
09:30 - 11:00 BAHASA INGGRIS (WAJIB) 23 1 26 27 4 7 9 27
11.15-12.30 PJOK 22 8 3 23 11 20 16 26
3 Jum'at, 08 Desember 2023 07:30 - 09:00 GEOGRAFI,MATEMATIKA (P) 8 6 25 1 24 17 14 24
09:30 - 11:00 EKONOMI 13 3 26 17 14 10 27 9
4 Sabtu, 09 Desember 2023 07:30 - 09:00 FISIKA 10 9 15 2 7 16 4 12
09:30 - 11:00 SEJARAH INDONESIA 15 26 22 11 21 27 6 20
11.15-12.30 SASING (LM),SASINDO (LM),INFORMATIKA 7 10 1 21 3 2 9 16
5 Senin, 11 Desember 2023 07:30 - 09:00 KIMIA 25 6 19 24 13 7 17 4
09:30 - 11:00 PPKN 8 3 9 11 10 25 24 1
11.15-12.30 PRAKARYA 17 19 26 1 8 3 11 9
6 Selasa, 12 Desember 2023 07:30 - 09:00 BIOLOGI 6 10 11 6 1 8 20 23
09:30 - 11:00 SOSIOLOGI 18 14 7 3 27 6 23 4
11.15 - 12.30 SEJARAH (P) 27 20 18 9 26 1 11 8

KETERANGAN
1. Wahyu Sriningsih, S.Pd.I
2. Hanifesti, S.Pd.I
3. Tantri Dewayanti, S.Pd.
4. Nina Kotimah, S.Pd.
5. Partinah, S.P.
6. Maulana, S.Pd.I., M.Pd.
7. Maryanto, S.Pd.
8. Murliwati Desmin DS. S.Pd.
9. Teguh Wiji Astuti, S.Pd.
10. Emy Setiasih, S.Pd
11. Sari Novyati, S.Pd
12. Sri Purwanti, S.Pd.
13. Yerly Saddiyah, S.Pd.
14. Octalya Sugianto, S.Pd.
15. Susanto, A.Md., S.Pd.
16. Emmi Nur Friana, S.Pd.
17. Honggi Suwansah, S.Pd., M.Pd.
18. Sukuria, S.Pd.
19. Fitri Yani, S.Pd.
20. Chika Saputri, S.Pd.
21 Laela Ramadhani, S.Pd.
22. Wiwik Liyani, S.Pd.
23. Tira Paroga, S.Pd.
24. Amat Sata Nur, S.Pd.
25. Rohmad AM.,S.Pd.
26. Edo Erlanda, S.Pd.
27. I Wayan Pandu, S.Kom

Sabtu, 15 Juli 2023

Jadwal Pelajaran Sem genap TP. 2023-2024

JAM

XA

XB

XC

XI-MIPA

XI-IPS

XII-MIPA

XII-IPS

0

LITERASI

1

UPACARA BENDERA

2

25H

6L

15T

24H

13G

2A

17H

3

25H

6L

15T

24H

13G

2A

17H

4

25H

6L

15T

24H

9S

2A

17H

ISTIRAHAT

5

13U

7D

11Q

3C

9C

5K

81

6

13U

7D

19P

3C

9C

5K

81

SHOLAT BERJAMA'AH

7

7T

13U

19P

5K

11Q

9S

10F

8

7T

13U

19P

5K

11Q

9S

10F

JAM

XA

XB

XC

XI-MIPA

XI-IPS

XII-MIPA

XII-IPS

0

LITERASI

1

5K

10F

11N

6L

9C

8M

20E

2

5K

10F

11N

6L

9C

8M

20E

3

5K

20B

11N

10R

18D

9C

7D

4

23O

20B

2A

10R

18D

9C

7D

ISTIRAHAT

5

11Q

23O

2A

5K

18D

6L

14N

6

11Q

23O

2A

5K

18D

6L

14N

SHOLAT BERJAMA'AH

7

3C

7D

20B

8M

14N

1F

11Q

8

3C

7D

20B

8M

14N

1F

11Q

RABU

XII-IPS

 

LITERASI

 

7D

 

7D

 

10R

 

10R

 

ISTIRAHAT

13G

 

13G

 

SHOLAT BERJAMA'AH

23O

 

23O

 

KAMIS

JAM

XA

XB

XC

XI-MIPA

XI-IPS

XII-MIPA

XII-IPS

0

LITERASI

1

7D

5K

6L

8M

22P

9C

23O

2

7D

5K

6L

8M

22P

9C

23O

3

7T

5K

6L

20B

9S

16J

11Q

4

4N

22P

8M

20B

9S

16J

11Q

ISTIRAHAT

5

4N

22P

8M

16J

23O

7D

9C

6

4N

22P

8M

16J

23O

7D

9C

SHOLAT BERJAMA'AH

7

23O

7T

16D

3C

81

20E

22P

8

23O

4N

16D

3C

81

20E

22P

JUM'AT

JAM

XA

XB

XC

XI-MIPA

XI-IPS

XII-MIPA

XII-IPS

0

LITERASI

1

6L

8M

25H

2A

24H

17H

14N

2

6L

8M

25H

2A

24H

17H

14N

3

6L

8M

25H

2A

24H

17H

10R

ISTIRAHAT

4

7D

3C

4C

13G

14N

81

9C

5

7D

3C

4C

13G

14N

81

9C

SABTU

JAM

XA

XB

XC

XI-MIPA

XI-IPS

XII-MIPA

XII-IPS

1

SABTU MUBARAKAH/SENAM PAGI

2

10F

3C

5K

7D

2A

16J

12B

3

10F

3C

5K

7D

2A

16J

12B

4

11Q

7T

5K

16J

2A

12B

10R

5

22P

7T

23O

16J

9S

12B

2A

 

ISTIRAHAT

6

22P

23O

16D

21E

12B

7D

2A

7

22P

11Q

16D

21E

12B

7D

2A

 

SHOLAT BERJAMA'AH

8

20B

11Q

1F

10R

21E

9S

22P

9

20B

11Q

1F

10R

21E

9S

22P

Keterangan:
KODE MATA PELAJARAN
A : P. Agama dan Budi Pekerti
B : PPKn
C : Bhs. Indonesia (Wajib)
D : Matematika (Wajib)
E : Sejarah Indonesia
F : Bhs. Inggris (Wajib)
G : Seni Budaya
H : PJOK
I : Prakarya dan Kewirausahaan
J : Matematika (Peminatan)
K : IPA-Biologi/Biologi (Peminat
L : IPA-Fisika/Fisika (Peminatan)
M : IPA-Kimia/Kimia (Peminatan)
N : Geografi (Peminatan)
O : Sejarah (Peminatan)
P : Sosiologi (Pemiantan)
Q : Ekonomi (Peminatan)
R : Bhs & Sastra Inggris (LM)
S : Bhs. & Sastra Indo (LM)
T : Informatika
U : Seni dan Prakarya
KODE NAMA GURU
1 : Wahyu Sriningsih, S.Pd.I
2 : Siti Farokah, S.Ag.
3 : Tantri Dewayanti, S.Pd.
4 : Nina Kotimah, S.Pd
5 : Partinah, S.P
6 : Maulana, S.Pd.I., M.Pd.
7 : Maryanto, S.Pd
8 : Murliwati Desmin DS, S.Pd
9 : Teguh Wiji Astuti, S.Pd
10 : Emy Setiasih, S.Pd
11 : Sari Novyati, S.Pd
12 : Sri Purwanti, S.Pd
13 : Yerly Saddiyah, S.Pd
14 : Octalya Sugianto, S.Pd
15 : Susanto, A.Md
16 : Emmi Nur Friana, S.Pd
17 : Honggi Suwansah, S.Pd., M.Pd.
18 : Sukuria, S.Pd
19 : Fitri Yani, S.Pd.
20 : Chika Saputri, S.Pd.
21 : Laela Ramadhani, S.Pd.
22 : Wiwik Liyani, S.Pd.
23 : Tira Paroga, S.Pd.
24 : Amat Sata Nur, S.Pd.
25 : Rohmad Alim Ma'sum, S.Pd.

Senin, 29 Mei 2023

jadwal penilaian akhir semester (PAS) genap 2022/2023

NO HARI/TGL JAM PELAJARAN PENGAWAS RUANG
I II III IV V
1 RABU, 31  MEI 2023 07:30 - 09:00 BAHASA INDONESIA 5 7 11 12 4
09:30 - 10:30 BIOLOGI (P/LM) 2 13 10 16 22
2 SABTU, 03 JUNI 2023 07:30 - 09:00 MATEMATIKA  9 10 6 3 1
09:30 - 10:30 BAHASA INGGRIS 21 17 12 20 27
11:00 - 12:00 PPKN 23 21 22 5 26
3 SENIN, 05 JUNI 2023 07:30 - 09:00 BAHASA & SASTRA INDO (P/LM), SOSIOLOGI 9 5 4 7 11
09:30 - 10:30 AGAMA 17 27 8 24 25
11:00 - 12:00 SEJARAH (P) 24 13 23 10 19
5 SELASA, 06 MEI 2023 07:30 - 09:00 KIMIA (P), EKONOMI, ANTRO 7 6 3 9 11
09:30 - 10:30 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS (P/LM) 8 23 25 22 18
11.00 - 12.00 SENI BUDAYA 10 26 18 1 4
6 RABU, 07 JUNI 2023 07:30 - 09:00 MATEMATIKA (P), GEOGRAFI, KIMIA (LM) 7 6 12 4 5
09:30 - 10:30 PJOK 1 10 16 8 12
11:00 - 12:00 PRAKARYA 13 3 26 11 27
7 KAMIS, 08 JUNI 2023 07:30 - 08:30 FISIKA (P), FISIKA (LM) 16 4 5 1 3
09:00 - 10:30 SEJARAH INDONESIA 7 15 9 8 20
Keterangan
1 Wahyu sriningsih, S.Pd.I
2 Siti Farokah, S.Ag
3 Tantri Dewayanti, S.Pd.
4 Nina Kotimah, S.Pd
5 Partinah, S.P
6 Maulana, S.Pd.I,M.Pd
7 Maryanto, S.Pd
8 Murliwati Desmin DS.,S.Pd
9 Teguh Wiji Astuti, S.Pd
10 Emy Setiasih, S.Pd
11 Sari Novyati, S.Pd
12 Sri Purwanti, S.Pd
13 Yerly Saddiyah, S.Pd
14 Octalya Sugianto, S.pd
15 Susanto, A.md
16 Emmi Nur Friana, S.Pd
17 Honggi Suwansah, M.Pd
18 Sukuria, S.Pd
19 Fitri Yani, S.Pd
20 Chika Saputri, S.Pd.
21 Laela Ramadhani, S.Pd
22 Wiwik Liyani, S.Pd
23 Tira Paroga, S.Pd
24 Amat Satanur, S.Pd
25 Rohmad Alim Ma'sum, S.Pd
26 Edo Erlanda, S.Pd.I
27 Wayan Pandu S, S.Kom

Rumbo Ulu, 23 Mei 2023
Pantia
MARYANTO, S.Pd
NIP. 19831123 2009021003
Senin, 03 April 2023

Lulus SPAN-PTKIN 2023

 Selamat dan sukses kepada siswa siswi kami yang telah diterima oleh perguruan tinggi Islam negeri melalui jalur SPAN PTKIN

List peserta didik yg lolos SPAN PTKIN

1.soleha sepriani 12ibb(hukum tata negara siyasah syar'iyyah, UIN Imam Bonjol)


2.ulfa himayani 

12ibb(manajemen pendidikan Islam,UIN sultan thaha saifudin )


3. Devinisa 12ibb (Pendidikan Bahasa Arab UIN Imam Bonjol Padang)


4. Dewi Fatimah 12ibb(pendidikan bahasa Arab UIN imam Bonjol Padang)


5. Vera oktaviana 12 ibb (ilmu pemerintahan UIN Sultan Taha Saifuddin jambi


6. Andin meyza 12 IBB (bimbingan dan konseling Islam UIN Raden intan Lampung)


7. Rizki Hidayati 12 ips ( Hukum tatanegara UIN Jambi Taha Saifuddin)


8.Devi Mukti Anggraini 12 IBB

(Manajemen pendidikan islam UIN imam Bonjol Padang)


9.A'anis Nurlaily 12 IPA(manajemen keuangan syariah UIN Sultan taha saifuddin jambi)


10. Putri Herlina Magfiroh ( Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam IAIN Kudus)


11. Eka Sukma Wijayanti (ilmu pemerintahan,UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi)


12.Dia tania(ekonomi syariah , UIN sultan taha saifuddin jambi)


13. Neli Inggit Indrani ( Akuntansi Syariah, UIN Raden Intan Lampung).


14. Vera Indriyani ( Akuntansi Syariah, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi)


15. Aprilia Putri Rahayu, (ekonomi syariah UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi)


16.vino Doni damara(ekonomi syariah,UIN imam Bonjol Padang)


17. Windi santika (Syariah, UIN Sultan Thaha Syaifudin Jambi)


18. Ani Rahmawati (Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi)


19. Kurnia Nofita Sari ( Ekonomi syariah, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi)


20. Susani asih rahayu (ekonomi syariah,UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi)


21. Haliza Febriana 12 IBB ( PGMI, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi )


22. Rika Aulia 12 MIPA (Tadris Matematika IAIN kudus)


23.Jenisa ananda b, 12 MIPA (perbankan syariah, UIN sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi)


24. Eka Indah Safitri 12 MIPA(Pendidikan Agama Islam,UIN Sultan Thaha Saifuddinn Jambi )


25. Fany Setareta Pratiwi 12 IPS ( Ilmu pemerintahan,UIN sultan thaha saifuddin jambi)


26. Dewi umi Alfiah 12 MIPA (pendidikan agama Islam, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi)


27.Ferdi Ilham alanuari 12 IPS - Ekonomisyariah (UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi)


28.Noval Dwi Prandika (Bimbingan dan konseling, UIN Imam Bonjol Padang)


29.lintang setiadi ( Bimbingan dan konseling, UIN Imam Bonjol Padang)


30. Amaliya Tuti Anggraeni 12 MIPA (Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi) 

 

31. Emi nikita 12 MIPA( ilmu pemeritahan UIN Sultan Taha Saifuddin jambi)

Selamat menjemput cita-cita


Jumat, 31 Maret 2023

jadwal UAS ganjil 2022/2023

NO HARI/TGL JAM PELAJARAN PENGAWAS RUANG
I II III IV 
1 SABTU/ 1 APRIL 2023 07:30 - 08:30 Agama dan Budi Pekerti 9 &  20  1&17 4 & 12 3 & 21
09.00 - 10:00 Bahasa Indonesia (wajib) 5&21 10 &20 23 &  26 22 & 2
           
2 SENIN/ 3 APRIL 2023 07:30 - 08:30 Matematika (wajib) 1 & 2 24 & 5 9 & 25 17 & 4
09.00 - 10:00 Sejarah (P), Biologi (P/LM) 3 & 8 17 & 24 11&19 13 & 10
10.30 - 11:30 PJOK 12 &26 23 & 9 6  & 13 8 & 19
3 SELASA/ 4 APRIL 2023 07:30 - 08:30 Fisika (P) , Bahasa dan sastra Inggris (P/LM) 22 & 25 2 & 9 3 & 23 11 & 8
09.00 - 10:00 PPKN 6 & 9 11 & 10 25 & 2 18 & 1
10.30 - 11.30 Seni Budaya 8 & 5 1 & 22 10 & 3 7 & 18
4 RABU/ 5 APRIL 2023 07:30 - 08:30 PRAKARYA 13 & 12 4 & 5 16 & 2 26 & 7
09.00 - 10:00 Matematika (P), Geografi (P) 23 & 22 1 & 3 12 & 13 6 & 10
10.30 - 11.30 Bahasa dan sastra Indonesia (P/LM) 26 & 10 6 & 8 11 & 7 16 & 22
5 KAMIS/ 6 APRIL 2023 07:30 - 08:30 Kimia (P), Ekonomi (P), Antropologi (P) 16 & 9 15 & 4 2 & 20 6 & 3
09.00 - 10:00 Sosiologi (P), B. Jepang 20 & 14 6 & 5 8 & 11 16 & 26
10.30 - 11.30  Sejarah Indonesia 14 & 1 8 & 26 11 & 4 15 & 9
6 SABTU/ 7 APRIL 2023 07:30 - 08:30 Bahasa inggris (wajib) 21 & 17 22 & 12 23 & 20 4  & 5
           
           
Keterangan Pengawas:
1. Wahyu Sriningsih, S.Pd.I
2. Siti Farokah, S. Ag.
3. Tantri Dewayanti, S.Pd.
4. Nina Kotimah, S.Pd.
5. Partinah, S.P.
6. Maulana, S.Pd.I., M.Pd.
7. Maryanto, S.Pd.
8. Murliwati Desmin DS. S.Pd.
9. Teguh Wiji Astuti, S.Pd.
10. Emy Setiasih, S.Pd
11. Sari Novyati, S.Pd
12. Sri Purwanti, S.Pd.
13. Yerly Saddiyah, S.Pd.
14. Octalya Sugianto, S.Pd.
15. Susanto, A.Md., S.Pd.
16. Emmi Nur Friana, S.Pd.
17. Honggi Suwansah, S.Pd., M.Pd.
18. Sukuria, S.Pd.
19. Fitri Yani, S.Pd.
20. Chika Saputri, S.Pd.
21. Laela Ramadhani, S.Pd.
22. Wiwik Liyani, S.Pd.
23. Tira Paroga, S.Pd.
24. Amat Sata Nur, S.Pd.
25. Rohmad AM.,S.Pd.
26. Edo Erlanda, S.Pd.

Sabtu, 11 Maret 2023

jadwal Penilaian tengah semester (kelas X dan XI) dan Penilaian Akhir Semester TP.2022-2023

No Hari/Tanggal Jam Pelajaran   Ruang
  I II III IV V VI VII VIII
  Senin, 13 Mar 07:30 - 08:30 Agama   3 10 24 9 17 1 23 19
    09:00 - 10:00 Bindo W   25 24 11 19 6 12 13 5
  Selasa, 14 Mar  07:30 - 08:30 PPKN   23 5 7 22 26 25 9 6
    09:00 - 10:00 Fisika P/LM   18 9 25 10 22 23 8 3
    11:00 - 12:00 PJOK   11 8 18 6 7 10 2 1
  Rabu, 15 Mar  07:30 - 08:30 Mtk P, Geo P    2 1 5 12 4 26 3 22
    09:00 - 10:00 B.Sasing P/LM   16 4 13 8 2 3 11 7
    11:00 - 12:00 Sejarah W   8 11 2 13 10 7 6 19
  Kamis, 16 Mar 07:30 - 08:30 Mtk W   15 20 26 2 1 5 14 9
    09:00 - 10:00 Sos P, B.Jpng   14 16 6 7 8 26 1 4
    11:00 - 12:00 Sejarah P   9 15 20 16 14 11 4 8
  Jumat, 17 Mar 07:30 - 09:00 Bio P/LM   10 2 3 4 24 20 7 17
    09:30 - 10:30 Bhs. Inggris W   6 7 9 3 17 4 5 13
  Sabtu, 18 Mar 07:30 - 09:00 Kim P, Eko P   1 23 21 12 9 22 10 11
    09:30 - 10:30 B.Sasindo P/L   22 21 10 1 5 2 17 23

 

Senin, 05 Desember 2022

jadwal ujian semester ganjil tp. 2022-2023

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
SMAN 9 TEBO
JADWAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL (PAS) T.P 2022/2023

NO HARI/TGL JAM PELAJARAN PENGAWAS RUANG
I II III IV V VI VII VIII
1 Rabu, 07 Des 2022 07:30 - 08:30 Agama dan Budi Pekerti 16 1 5 8 10 7 22 11
09:00 - 10:00 Bahasa Inggris (wajib) 2 4 13 12 3 16 11 26
2 Kamis, 08 Des 2022 07:30 - 08:30 PPKN 3 2 11 15 8 5 16 9
09:00 - 10.30 Fisika (P/LM) 14 16 4 7 2 26 20 12
11:00 - 12:00 PJOK 9 3 23 1 15 11 8 14
3 Jumat, 09 Des 2022 07:30 - 08:30 Biologi (P/LM) 24 17 3 4 7 20 9 8
09:00 - 10:00 Bahasa Indonesia ( Wajib ) 20 5 7 26 24 1 10 13
4 Sabtu, 10 Des 2022 07:30 - 09:00 Bahasa dan Sastra Inggris (P) 7 22 9 20 26 2 21 3
09:30 - 10:30 Kimia (P), Ekonomi (P), Antropologi (P) 17 23 12 5 22 21 2 4
5 Senin, 12 Des 2022 07:30 - 09:00 Matematika (Wajib) 25 19 24 9 17 4 1 5
09:30 - 10:30 Sejarah (P), B. Jepang 19 10 7 1 13 17 4 8
11:00 - 12:00 Sosiologi (P) 3 23 10 24 11 12 13 25
6 Selasa, 13 Des 2022 07:30 - 09:00 Matematika ( P), Geografi (P) 8 11 22 18 1 25 23 10
09:30 - 10:30 Bahasa dan Sastra Indonesia (P/LM),  11 8 1 5 2 23 7 18
11:00 - 12:00 Sejarah Indonesia 26 9 18 2 25 10 5 22
Keterangan
1 Wahyu Sriningsih, S.Pd.I
2 Siti Farokah, S. Ag.
3 Tantri Dewayanti, S.Pd.
4 Nina Kotimah, S.Pd.
5 Partinah, S.P.
6 Maulana, S.Pd.I., M.Pd.
7 Maryanto, S.Pd.
8 Murliwati Desmin DS. S.Pd.
9 Teguh Wiji Astuti, S.Pd.
10 Emy Setiasih, S.Pd
11 Sari Novyati, S.Pd
12 Sri Purwanti, S.Pd.
13. Yerly Saddiyah, S.Pd.
14. Octalya Sugianto, S.Pd.
15. Susanto, A.Md., S.Pd.
16. Emmi Nur Friana, S.Pd.
17. Honggi Suwansah, S.Pd., M.Pd.
18. Sukuria, S.Pd.
19. Fitri Yani, S.Pd.
20. Chika Saputri, S.Pd.
21. Laela Ramadhani, S.Pd.
22. Wiwik Liyani, S.Pd.
23. Tira Paroga, S.Pd.
24. Amat Sata Nur, S.Pd.
25. Rohmad AM.,S.Pd.
26. Edo Erlanda, S.Pd.